AL servei de la relaciÓ entre la universitat i l'empresa

Per la millora i la transferència del coneixement.