AL servei de la relaciÓ entre la universitat i l'empresa

Per la millora i la transferència del coneixement.

Òrgans de govern / patronat

 

Òrgans de Govern

Sr. Pere Caba (Director)

Sr. Ramon Morral (Secretari)

 

Patronat

Sr. Ferran Sancho (President)

Sr. Miquel Valls (Vicepresident)

Sra. Montserrat Farell

Sra. Glòria González

Sr. Jordi Massó

Sr. Manel Sabes

Sr. Lluís Tort

Sr. Buenaventura Guamis

Sr. Josep Arcas

Sr. Joan Alarcón

Sr. Joan Marín

Sr. Josep Ma. Surís