AL servei de la relaciÓ entre la universitat i l'empresa

Per la millora i la transferència del coneixement.

Presentació FEC

La Fundació Empresa i Ciència va ser constituïda per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, l'any 1983, per tal d'impulsar les relacions entre la Universitat i l'Empresa.

Des d'aquella data i fins 1992, la Fundació va administrar projectes de recerca aplicada, cursos i jornades i algunes pràctiques d'estudiants en empreses.

A partir de 1992, el Patronat de la Fundació va decidir especialitzar-la en determinats tipus de projectes, tenint en compte l'evolució de les relacions universitat-empresa en els darrers anys i les diverses organitzacions que participen en aquest procés.

Les Fundacions Universitat/Empresa varen ser pioneres en l'impuls i organització de la relació entre la universitat i l'empresa. L'any 1973 es va constituir la primera, a les quals han seguit les trenta una existents actualment a Espanya.

La Fundació Empresa i Ciència és una Fundació Universitat Empresa que es distingeix per la seva especialització en projectes d'interès acadèmic i empresarial, en la prestació de determinats serveis a la comunitat acadèmica i a les empreses i altres institucions dins l’àmbit UAB.