AL servei de la relaciÓ entre la universitat i l'empresa

Per la millora i la transferència del coneixement.

Presentació - PUE

150x150

La Fundació gestiona el Programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials que dirigeix el Dr. Enric Ribas i el Dr. Carlos Guallarte i coordina el Dr. Josep M. Salas.

La Comissió de Seguiment vetlla pel correcte desenvolupament del PUE. Són membres de la Comissió de Seguiment: Srs. Josep Arcas, Enric Ribas, Josep Mª Salas, Jordi Massó, Pere Caba, Luís Miquel García, Josep Lluís Raymond Bara.

El curs 2012/2013 han participat 183 estudiants. Han col·laborat 49 empreses i 184 tutors i 27 professors.
Per a més informació pots clicar aquí: http://www.eco.uab.es/ue/